Fenestro al la Eterneco

La sekva enkonduko ne estas verkita de Martinus mem, sed intencita kiel enkonduko al siaj propraj klarigoj. Alklaku la simbolojn por pligrandigi ilin.

 symbol_05s.jpgVivo kiel mistero
 
Kosma senkonscio
 – Simbolo N-ro 5 

 


La vivo estas enigmo por tiuj kiuj ne plene konas sin mem.

Scio pri la fizika mondo kaj pri nia propra organismo ne sufiĉas por respondi la eternajn demandojn: kiu mi estas? De kie mi venas? Kien mi iras?

  

 symbol_03s.jpgNetoleremo - simptomo de nescio

Maltoleremo
Simbolo N-Ro 3I


Nescio influas ne nur nian vivsperton kaj sorton. Ĝi ankaŭ malfaciligas kompreni la ideojn kaj konceptojn de aliaj homoj kiam ili multe diferencas de la niaj. Maltoleremo povas facile ekesti inter individuoj, grupoj de homoj aŭ nacioj (la du-stelaj figuroj) kun konflikto kaj milito sekvantaj (la brulanta mondo).

Por kompreni siajn kunestaĵoj, oni devas unue povi kompreni sin. Sed ĉi tiu kompreno – la solvo de la mistero de la vivo – postulas eternan mondbildon!

  

 

symbol_06s.jpgĈiuj vivantaj estaĵoj estas senmortaj

La vivanto 1
Simbolo n-ro 6

 

 

 

 

”Malantaŭ” nia fizika organismo troviĝas la nevidebla konscio, tio estas, niaj pensoj, sentoj kaj konceptoj. La konscio estas reguligita de deziroj, kaj volo. Malantaŭ ĉi tiuj troviĝas la vivo mem, nia eterna senfina mi.

La Kreinto
La eterna vivanta parto de ni ne estas materia. Ĝi ne estas kunmetita de pli malgrandaj partoj, kiel estas ĉio, kio estas kreita kaj pasema. Ĝi estas nedividebla, senlima kaj eterna. La blanka triangulo ĉe la supro simbolas la fonton de la kreita - nia plej interna kreinto.

La krea kapablo
La eterna kapablo de mi videbligi sian senliman naturon en tempo kaj spaco estas simbolata de la viola areo en la mezo.

La kreita
La plej malalta parto kun la vertikalaj koloraj kampoj simbolas niajn tempajn ilojn por sperti, tio estas, nian organismon kaj konscion, kiujn ni evoluigas de vivo al vivo.


La kreita estas per naturo ĉefe de spirito, la fizika korpo estas nur provizora ilo por la travivado de vivo en la materia mondo. Ni vivas tiel en du mondoj, sed estas nuntempe nur konsciaj en unu - la fizika mondo. Kiam ni dormas, ni spertas ĉefe sur la spirita plano, kiam ni estas vekaj ĉefe sur la fizika plano. La supraj partoj de la simbolo indikas en La Tria Testamento la superkonscion kaj la malsupra parto la subkonscio, kiu konsistas el taga kaj nokta konscio.

  

symbol_08_09_10s.jpgLa universo estas eterna, senfina vivanta estaĵo

La triunua principo – Simboloj n-roj 8, 9 kaj 10

La vivo formiĝas kiel universala, eterna principo, kiu ĉie estas sama. Dio kaj la eternaj infanoj de Dio dividas la saman bazan analizon - eterna triunua principo.

Kiam ni konas nin mem, ni spertas nin kiel unu kun la tuta eterna kaj senfina vivanta universo, tio estas, Dio. La cirkla formo simbolas, ke Dio kaj la filoj de Dio estas eterne unuigitaj.

La blanka cirklo
Simbolas ĉi tiun Mi - nian eternan plej internan esencon kaj fikspunkton. Ĝi estas la estinto de ĉia kreado kaj ŝanĝo en la universo. Dio troviĝas en ĉio kaj malkaŝas Sin per ĉio. La eterna Mi estas ĉi tie simbolata per cirklo. Ni ĉiuj havas la saman Patron. Ni ĉiuj senescepte vivas, moviĝas kaj estas en Dio.

La purpura disko
Kiel same, kiel la truoj en sfera lampanumbro disvastigas unu kaj la saman lumon en multaj radioj, la patrina energio (purpura) ŝajnas dividi 'la unu'n (eterna kaj senlima) en 'la multaj'n' (tempo kaj spaco).

La kolorita cirklo
Simboligas la eternan kreitan kaj eternan ŝanĝiĝantan tempon en la vivo. Tie estas konscienco kaj la materiala mondo. La tri eternaj principoj, la Kreanto, la kreema kapablo, kaj la kreita formo formas nedivideblan principon, kiel videblas en la sekva simbolo.

Kun la eterna aspekto kombinita kun la temporala aspekto, ni povas komenci vidi la dian planon de kreado.
  

symbol_11s.jpgLa dia mondo plano

La eterna mondo-bildo – la vivanta estaĵo II, la eterna Dieco kaj la eternaj filoj de Dio – Simbolo N-ro 11

 

 

 

La eterna plano de kreado
Ĉiuj vivaj estaĵoj havas, same kiel Dio, eternan Mi, kiu persistas post ĉio kreita.
Ĉar ni estas senmortaj, ni povas profiti de ĉiuj niaj spertoj – vivo post vivo. Ĉiuj spertoj montriĝas – fine balancite – utilaj kaj profitaj por ĉiuj kaj ĉiu. La dia plano de kreado malkaŝiĝas kiel tute amanta, logika, kaj metodika..

La baza leĝo de eterna vivo
Por povadi kreema sperto necesas kontraston. La plej grandaj kontrastoj en la vivo en konscienco estas plezuro kaj doloro aŭ bona kaj malbona. Por povadi sperti la unuan, oni devas ankaŭ sperti la alian. Rigardite el perspektivo de eterneco, doloro kaj sufero estas malagrabla bona. Ni persistas, kiel jam menciite, tra ĉiuj mentaj kontrastoj, kaj fine profitas el ili. En la fizika mondo, kontraston kreas per mallumo kaj malplaĉo. En la spirita mondo, ni spertas la kontraston tra lumo kaj universala amo.

La etapaĵo de vivo
Ĉi tiu eterna sperto okazas per 6 ekzistoprincipoj – la plantoregno (ruĝa koloro), la bestoregno (oranĝa), la vera homa regno (flava), la regno de saĝeco (verda), la dia mondo (blua), kaj la regno de feliĉo (helblua). Ĉi tie okazas la eterna interago de vivo inter Dio (la blanka stelo kaj la radianta kampo) kaj la filoj de Dio (la plej ekstera cirklo).

La plantoregno
Estas nia satiado je lumo kaj deziro je kontrasto, kiu kondukas nin de la ĉiom-amanta lumzono al la fizika mondo. La adapto al la vivo en la sfero de la mortiga principo komenciĝas en la plantoregno. Ĉi tie la nova konscienco travivas sian plej primitivan fazon, havante nur la kapablon malforte senti la diferencon inter agrabla kaj malagrabla.

La bestoregno
La efiko de la naturo sur la planta estaĵo, dum miloj da jaroj, stimulas la kreon de organoj por sperto de taga konscio sur la fizika plano. Tiel la planta estaĵo iĝas besto (oranĝa). La adapto al la mortiga principo klare videblas en la evoluo de planta al besta organismo kun siaj atakaj kaj defendaj organoj. La besto devas aŭ venki aŭ forkuri de sia malamiko. Ĝia organismo konsistigas manĝon, kaj ĝi devas tial protekti sin per ĉiuj rimedoj. La instinkto por memkonservo estas stimulata.

La transiro de besto al homa estaĵo
La tera homa estaĵo ankoraŭ estas parte besto kaj vivas tial ankoraŭ en alta grado laŭ la kondiĉoj de bestoj – la forto estas la rajto. Kvankam la homaj mondaj religioj dum miloj da jaroj stimulis homojn for de la uzo de la mortiga principo, la homa kapablo estas ankoraŭ de multe pli juna dato en evolucio.

Necesas tempo por disvolviĝi de egoismo kaj instinkto de memkonservo al la kontraŭa – la amanta, pardonema disposicio. Sed la proceso okazas aŭtomate, ĉar "ni rikoltas tion, kion ni semas". La moralo de mortigo kondukas al sufero por ni mem, kio kreas sopiron post la kontrasto, la homa sinteno. Kun la tempo aperiĝas la idealo de universala amo kaj intelekta klarigo.

La homa regno
La celo de la eterna mondbildo de La Tria Testamento estas gvidi la homaron tra la lastaj stadioj de la transiro de besto al homo. Ni estas en kondico naskigi en nova regno. Nia intelekto, kiu disvolviĝis en la lukto por la ekzisto, ebligas nun kompreni pli kaj pli progresintajn konceptojn pri ni mem kaj la mondo. Kun la harmoniiĝo de koro kaj racio la senfina kosma horizonto de konscio iom post iom malfermiĝas. Ni tiam fariĝis "finitaj homoj laŭ la bildo de Dio", kaj estas loĝantoj en la vera homa regno (flava), kie universala amo estas praktikata.

La spiritaj regnoj
De ĉi tie la vojaĝo daŭras tra la sekvaj eternaj zonoj de amo (verda, blua kaj hela indigo), kie la eterna spirala ciklo kulminas per la kontrasto de lumo kaj feliĉo.

Universala mondplano
La eterna mondplano validas por grandaj same kiel por malgrandaj estaĵoj. La fizika universo estas konstruita kun vivo ene de vivo, supren kaj malsupren en senfineco. Ĉio kongruas bele kiel la dentradoj en horloĝo.

La miriado de vivantaj estaĵoj de la universo en mikro-mezo- kaj makrokosmo havas la saman simplan, eternan fundamentan analizon. La eksteraj diferencoj nur reflektas variadojn super la 6 principoj de ekzisto de vivo.


The universe’s myriad of living beings in micro- meso- and marcocosmos have all the same simple, eternal fundamental analysis. The outer differences just reflect variations over life’s 6 principles of existence.

Nia makroestaĵo, la Tero, ankaŭ estas survoje al kosma konscio (la malgranda stelfiguro). Ĝia "kosma naskiĝo" ene de la venontaj 3000 jaroj formas la transiron al la perfekta homa regno, la regno de Dio sur la Tero. De nun ĝi pravas kaj ne povos solvi ĉiujn aferojn.

Ne hazarde Martinus elektis meti la sekvajn du simboloj sur la antaŭaj kaj malantaŭaj kovriloj de lia laboro.

symbol_19s.jpgMallumo

La simbolo sur la malantaŭa kovrilo nomiĝas: Tra la inico de mallumo - Infero aŭ Armagedono
– Simbolo n-ro 19

 

 

 

 

La mortiga principo
La granda oranĝa arko kaj la glavo de maldekstro simbolas malhelan agon kiu okazas al la individuo (la blanka triangulo). Ĉi tie la respondo estas kun la principo de venĝo (la glavo de dekstre), kiun ni konas kiel formulite en la Malnova Testamento: "Okulo por okulo kaj dento pro dento”.

Ni rikoltas dum ni semas de vivo al vivo
Kun kosma vido videblas, kiel ni mem kreas nian sorton de vivo al vivo (la oranĝaj rektanguloj), intermetitaj kun ripozaj periodoj en la spiritaj mondoj (la flavaj rektanguloj).

La sekvoj de la mortiga principo
Milito, politika kaj religia konflikto, malriĉeco, malsano kaj mizero ŝuldiĝas al nescio pri la eterna vivo kaj la leĝo de karmo. Oni kredas, ke oni povas semi militon kaj rikolti pacon.

ur post kiam ni rikoltis niajn suferojn, naskiĝas kompreno de la vivleĝo de amo "amu viajn malamikojn, benu tiujn, kiuj vin malbenas, faru bonon al tiuj, kiuj vin malamas, kaj preĝu por tiuj, kiuj malgraŭ tio plene uzas vin kaj persekutas vin".

iandmanĝado ankaŭ estas ekzemplo, ke homoj "ne scias, kion ili faras". Ĉiuj suferoj, kiujn ni kaŭzas al aliaj vivantaj estaĵoj, grandaj kiel malgrandaj, revenas al ni mem.

La vulkano simbolas naturajn katastrofojn - kaj montras, ke ni ne estas tute protektataj rilate al nia makroestaĵo, la Tero. Ni mem konsistigas makroestaĵon rilate al nia organismo. Se ni provizas ĝin per malbonaj kondiĉoj, ni tiam naskiĝas en malproksimaj areoj de sovaĝejo kiuj estas responde danĝeraj. Sed eĉ dum la inico de mallumo, en "la sfero de la mortiga principo", ni estas ĉirkaŭitaj de amo (la radia aŭreolo). La akceptema animo ĉiam povas trovi gvidan lumon, kiu montras la vojon el la mallumo.#

 

  

symbol_23s.jpgLumo

La simbolo sur la frontkovrilo nomiĝas: La plenevoluinta homo estante en la bildo de Dio laŭ Lia simileco
– Simbolo n-ro 23

 

 

 

 

La vivdona principo
Ĉi tiu simbolo ilustras la moralan principon de la Nova Testamento de kompleta pardono - la celo de evoluo.
La du kunpremitaj manoj simbolas, ke la amanto renkontas malamikecon (la maldekstra oranĝa arko) kun amikeco (la dekstra flava arko) kaj per tio kreas malpezan kaj ĝojan estontecon por si kaj ĝia najbaro en ĉi tiu kaj estontaj vivoj (la rektangulaj areoj fariĝas pli kaj pli kaj pli flava kolora). Ĉiu sperto de sufero igas nin iom post iom pli kompatemaj, ĝis ni havas nur la koron fari la bonon, kiel la Kristo estas en la simbolo.

La kosma vivo-vido
La plej malsupra parto (kun la nigra fono) de la antaŭaj du simboloj ilustras la kosman vivvidon kun multaj surteraj vivoj, la leĝon de karmo kaj evoluo de besto al homo. Ni vidas, ke la Tria Testamento subtenas la moralan principon de la Nova Testamento.

La celo de la multaj surteraj vivoj estas instrui nin "Amu vian Dion super ĉio kaj vian proksimulon kiel vin mem". Ni tiam fariĝis "homoj laŭ la bildo de Dio laŭ lia simileco".

 

symbol_16s.jpgNi rikoltas tion, kion ni semas

La eterneca korpo
– Simbolo n-ro 16

 

 

 

Ĉi tio estas simbolo de nia kosma radio-formita eterneca korpo Ĉiam en perfekta ekvilibro (la kruco) netuŝita de la morto kaj kripligo de la provizore kreitaj spiritaj kaj fizikaj korpoj. Ĉiu energio moviĝas en leĝ-ligitaj cikloj. Ĉi tie estas montrita kiel ĉiu penso kaj ago moviĝas en malgrandaj kaj grandaj cikloj reen al ni mem (la triangulo).

 

symbol_18s.jpgLa eterna nun

La sortarkoj de la vivanto
– Simbolo n-ro 18

 

En la simbolo ni vidas kiel la sortondoj kunligas unu vivon kune kun la sekvanta. Nuntempe ni vivas samtempe en la pasinteco, same kiel la nuntempo kaj la estonteco. Niaj agoj hodiaŭ (la areo en la mezo sub la triangulo, la I) determinas la kvaliton de niaj estontaj vivoj (verda areo) - same kiel nia konscio kaj organismo hodiaŭ estas la sekvo de antaŭaj pensoj kaj agoj. Sed ni nur travivas la malagrablaĵon, kiun ni ankoraŭ povas elteni kaŭzi al aliaj. La principo "La pardono de pekoj" estas vera realo.

La fizika organismo estas nur anstataŭebla ilo por la sperto de vivo en la fizika mondo. Kiam ĉi tiu ilo estas eluzita - pro naturaj aŭ nenaturaj kaŭzoj - ĝi ne plu taŭgas por sperti vivon kaj estas anstataŭigita per la procezo, kiun ni nomas morto. Morto estas fakte naskiĝo sur la spirita ebeno, kie ni estas reŝargitaj per malpezaj spertoj kaj ripozo, ĝis ni denove enkarniĝos. Ne estas morto sur la spirita ebeno.

 

symbol_34s.jpg

La procezo de reenkarniĝo

La ago de kopulacio aŭ la spirito de Dio en la mallumo
– Simbolo n-ro 34

 

 

 

 


Ne estis facile por homoj de pli fruaj tempoj kompreni la ideon de reenkarniĝo. En la Biblio ni povas legi ekzemple, ke Nikodemo faris al Jesuo la demandon: “Kiel povas naskiĝi homo, kiam li estas maljuna? Ĉu li povas eniri duan fojon en la ventron de sia patrino kaj naskiĝi?” Necesis miloj da jaroj antaŭ ol homoj estis sufiĉe maturaj intelekte por povi akcepti tiajn analizojn.

La grandaj cirkloj malsupre de la simbolo simbolas viron, maldekstre, kaj virinon, dekstre, ĉe la kulmino de la akto de kopulacio. Dum ĉi tiu provizora sperto de feliĉo (la ardanta fajro) la partneroj estas sur la ondolongo kun la pli altaj vibroj de la spirita ebeno. Ĉi tio kreas kontakton (la indigolinioj) kun individuo sur la spirita ebeno (plej supra cirklo) kies sorto kongruas kun ĉi tiuj gepatroj. La kondiĉo de enamiĝo heligas la sferon de mallumo kaj garantias samtempe renaskiĝon en ĝi.

Ĉi tiu kondiĉo kreas tamen konflikton kaj rivalecon por posedo de la kontraŭa sekso. Por eksterordinara vira aŭ ina estaĵo universala amo estas organike neebla. Vera proksimuma amo ne estas demando pri volo, sed koncernas la simpatian talenton de la estaĵo. Kristo estas la ekzemplo de la perfekta amanta kaj pardonema ŝtato. Malgraŭ sia ekstrema sufero sur la kruco li povis preĝi por siaj ekzekutistoj: "Pardonu ilin, ĉar ili ne scias, kion ili faras" (Luko 23:34). La kapablo ami sian proksimulon sendepende de sekso ripozas sur organika fundamento - sur la korelacio inter la viraj kaj inaj polusoj de la vivanta estaĵo. Estas kosmaj kaŭzoj malantaŭ sekseco, kun ĝiaj vojoj kaj kromvojoj antaŭen al la stato esti finita homo.

  

symbol_02s.jpgLa spirita gepatra-principo

La principo de monda elaĉeto
– Simbolo n-ro 1

 

La homaro ne estas lasita sola dum la evoluo de besto (oranĝa) al homo (flava). Same kiel infanoj estas ame zorgataj kaj edukitaj ĝis ili povas prizorgi sin, tiel la homoj estas gviditaj de supre per spirita gepatra principo: la principo de monda elaĉeto.

La Dieco (blanka stelo) gvidas ĉiujn vivantajn estaĵojn antaŭen kaj supren helpe de ĉi tiu spirita gepatra principo (la radioj). Dum ni evoluas de pli malalta al pli alta konscio (la paŝofiguro) ni havas la idealojn kaj preskribojn, kiuj genie konvenas al la koncerna ŝtupo en evoluo.

 

  

symbol_01s.jpgLa spirito de Dio sur la supraĵo de la akvoj

La spirito de Dio sur la supraĵo de la akvoj
– Symbol No. 1

 

 

 

La ĉiopova kaj ĉioama konscio de Dio trapenetras tra la universo kun sia perfekta manifestiĝo kaj kreado (la flamanta kruco). La universo vivas kaj pensas! Ĉio estas trapenetrita de vivo kaj penso. Ĉi tiuj pensoj aperas kiel kosmaj mondimpulsoj, kiuj provizas la fundamenton por malsamaj kulturaj epokoj. La duobla cirklo simbolas la Teron kaj ĝiajn popolojn. Estas en kontakto kun tri kosmaj pensoj aŭ mondaj impulsoj:

Plej malalta - la konscio kaj kulturo de primitivaj homoj.

Mezo - la sekva impulso donas nutraĵon al homoj, kiuj estas en la stadio de kredantoj kaj stimulas la kulturajn manifestiĝojn de la homaro dum tiu periodo. La tradicia kompreno de la Malnova kaj la Nova Testamento apartenas al ĉi tiu malnovmonda impulso.

Plej supraj - materiisma kaj spirita scienco, internaciismo, moderna arto, arkitekturo, tekniko kaj muziko same kiel malfeliĉaj geedziĝoj, mensmalsano, seksaj anomalioj kaj politikaj malordoj estas atestantoj de konstante akcela procezo de spirita evoluo - komence markite de malreligieco.

Sed tiu ĉi materialismo estas nur komenca fenomeno. Kun la intelekta bazo de la najbara amo en la formo de spirita scienco, la konflikto inter kredo kaj scienco iom post iom malaperos kaj la homaro denove, kun sia koro kaj sia racio, havos kontakton kun la spirita flanko de la vivo.

La sekvaj tri simboloj montras kiel la evoluo de konscio de besto ĝis finita homo estas reflektita en la evoluo de naciismo al internaciismo.

 

symbol_24s.jpgLa vojo al la regno de paco 1: Naciismo  
La nefinita homa regno
– Simbolo n-ro 24
En la besta regno povo pravas. Ĉi tiu talento per praktiko fariĝis aŭtomata en la besta regno kaj trapenetras la rilatojn inter popoloj kaj nacioj sur ĉiuj niveloj.

La mondo estas dividita en nacioj (la diversaj ruĝaj kampoj), kiuj kolektive monopoligas la riĉecon de la naturo. La registaroj en la diversaj landoj (la sagoj) strebas ĉefe al ekonomia kaj armea potenco. Ili ankoraŭ altgrade praktikas la mortigan principon en la formo de venĝo kaj puno (la oranĝaj steloj) en sia ekstera same kiel interna jura praktiko.

Ni nun vidos kiel la mondo estas gvidata antaŭen al vera humanismo kaj paco (la radioj kaj la blanka stelo ĉe la supro).

symbol_25s.jpgLa vojo al la regno de paco 2: Konsekvencoj

La karmo de la homaro
Simbolo n-ro 25

 

La agoj de nacioj ankaŭ estas submetitaj al la leĝo de karmo. La bestaj tendencoj plifortigas specialan spiritan radiadon (la dika oranĝa ŝelo) kiu altiras respondan malhelan karmon (la flamoj). Ni rikoltas tion, kion ni semas.

La kampoj dekstre kaj maldekstre simbolas la malsaman kvaliton de ĉi tiu karmo. Maldekstre, subita "morto", kiu povas okazi kiel rezulto de nia mortigo de bestoj kaj aliaj individuoj. Dekstre, malrapida sufera karmo en formo de dumvivaj suferoj, handikapo, malsano ktp.

La kvinpinta stelo simbolas la religian principon per kiu Dio gvidas homojn de ĉi tiuj kondiĉoj al universala amo, per homaj religioj (la flava kampo) kaj eventuale la pura spirita scienco (blanka kampo). Ni vidas jam multajn humanajn rezultojn de ĉi tiu procezo: bonfarto, arto, arkitekturo, literaturo, scienco kaj teknologio (la ronda blukolora kampo).

  

symbol_26s.jpgLa vojo al la regno de paco 3: La unuiĝintaj ŝtatoj de la mondo kiel "unu paŝtisto kaj unu grego"

La perfekta homa regno de la estonteco
  Simbolo n-ro 26La celo de evoluo sur la Tero
Per la instruoj de kristanismo ni lernis pri "nova ĉielo kaj nova Tero"; ke paca kaj ama regno estiĝos sur la Tero. La Tria Testamento konfirmas, ke tio okazos - ne mirakle de unu tago al la alia, sed per laŭgrada evoluo.

En la venanta perfekta regno de amo sur la Tero la nacioj fariĝis regionoj ĉiu kun sia karakteriza karaktero (la verdaj kampoj). Antaŭaj religiaj ideoj (flavaj kaj oranĝaj) estis anstataŭigitaj per la kono de Dio kaj la kurso de evoluo (blanka koloro). Ĉi tiu scio kunigas la homaron en ĉiuj iliaj diferencoj kaj tial estas la spirita fundamento por la regno de amo sur la Tero.

La monda registaro (la flava suno) estos komence kontrolata de la plej altaj reprezentantoj en sia propra speciala kompetenteco, estante elektita per libera elekto.
Fine ĉi tiu registaro povas esti formita de kosmaj konsciaj estaĵoj (la blua stelo).


Aliaj faktoroj inkluzivas:

• Malarmado. Kun unu mondŝtato ĉiuj defioj fariĝas de interna politika naturo. Ĉe la komenco monda polictrupo garantios internan leĝon kaj ordon.
• Malferma supera juro kaj juĝa sistemo, kiu rekonas la diferencon inter krimeco kaj nenormaleco kaj agnoskas la vojon de evoluado kaj tial nur aplikas humanajn reformigajn metodojn.
• La forigo de mono kaj la privata proprieto de komunaj naturaj rimedoj. La principo de komerco, kiu en la pasinteco ebligis, perfekte laŭleĝe, akiri per trompo ion pli grandan valoron por io de malpli valoro, estas anstataŭigita per la dia komerca principo - egala valoro por egala valoro. Kvitancoj por laboro farita kiel pagrimedo estos enkondukitaj.
• Fonduso por pagi la periodojn de infanaĝo, maljuneco kaj malsano.
• Maŝinoj liberigas la homaron de la malbeno, “en la ŝvito de via vizaĝo vi manĝos panon”. Ni havas tempon por la disvolviĝo de menso, arto kaj homa kulturo.
• Rajto regas super potenco en ĉiuj kampoj. La mondŝtato estas gvidata de intelektigita sento kaj humanigita inteligenteco - najbara amo.

La vortoj en la Biblio pri unu paŝtisto kaj unu grego - unu popolo kun unu Dio kaj unu vera religio - estas tiel plenumitaj ĉi tie sur la Tero.

Ni nun vidos la diferencon inter la materialisma kaj la kosma eterna mondbildo:

symbol_22sA.jpgLa materialisma aŭ morta mondbildo

La materialisma aŭ nekompleta mondbildo
– Simbolo n-ro 22A

 

 

La reganta nuntempa vido pri la universo estas kulto de morto. Pli kaj pli da homoj vidas nur la materialisman aspekton de la realo. Kun ĉi tiu materialisma perspektivo ni povas krei brilajn praktikajn, teknikajn helpilojn,sed ĝi donas al ni nur malmulte, por ne diri ajnan, scion pri la vivaj kaj la mensaj aspektoj de la vivo. Multaj kredas, ke vivo estas identa kun materio, homoj kredas je morto. Kun ĉi tiu fizika perspektivo pri la vivo ŝajnas kompreneble naive preĝi, kaj ĉi tiu funkcio do preskaŭ tute stagnis.

 

symbol_22s.jpgLa vivanta spirita universo

La eterna, kosma, organika ligilo inter Dio kaj la filo de Dio II
– Simbolo n-ro 22

 

 

 

Ni vidas ke la demandosigno rilate la ekziston de spiritaj mondoj estas anstataŭigita per la simboloj por nia superkonscio, tio estas, la eterna nemateria Mi (triangulo) kaj ĝia same eterna kreadkapablo.
La spiritaj mondoj estas konsiderataj kaj markitaj per la flavaj, verdaj, bluaj kaj helaj indigokoloroj. Ili konsistigas la primaran konscion de Dio. Ĉiuj estaĵoj ĉi tie trapasis la kulminon de mallumo en la fizika mondo (ruĝaj kaj oranĝaj koloroj). Ĉi tio konservas la konscion de Dio en eterna kulmina ĉiopovo kaj amo.

La plenumita homo laŭ la bildo de Dio estas la plej alta ilo de Dio por stiri kaj gvidi la formado de la sorto en la subaj ankoraŭ neperfektaj fizikaj mondoj.

 

symbol_21s.jpgPreĝo

La eterna, kosma, organika ligilo inter Dio kaj la filo de Dio I
– Simbolo n-ro 21

 

Spirita dialogo
La simbolo dekstre esprimas denove la kosman perspektivon pri la universo, tio estas, Dio. Ni trovas nin, ĉiuj, en la centro de la konscio de ĉi tiu ĉio-ampleksa organismo, kaj ĉiam estas neŝanceleble organike ligitaj al Dio. Do ni povas ĉiam komuniki kun la spirita mondo - ankaŭ kiam ni trovas nin en fizika organismo.

Evoluprocezo de Preĝo
Ĉi tiu dialogo kun la spirita mondo disvolviĝas de la krio de la besto al la nekonataĵo, ĝis la konscia dialogo kun Dio, kion ni konas de Kristo, kiu diris: "Vi preĝu kaj neniam laciĝu". La plej supraj desegnaĵoj maldekstre simbolas la evoluon de la kultado de multaj dioj, monoteismo, la ateisma ŝtato kaj antaŭen ĝis la tagkonscia kontakto de la finita homo kun Dio. La egalaj verdaj kaj flavaj koloroj malantaŭ la triangulo simbolas la perfektan ekvilibron de ĉi tiu homo inter inteligenteco kaj sento.

Kiel okazas la komunikado?
La plej malsupraj desegnaĵoj maldekstre simbolas la spiritajn gardanĝelojn (la flavaj trianguloj), la aŭskultantajn organojn de Dio, kiuj kaptas eĉ la plej etan suspiron sur la fizika ebeno kaj aranĝas respondojn kaj helpon. Ĝis la grado, kiun niaj kapabloj atingas, ni ĉiuj povas agi kiel gardanĝeloj por niaj kunestaĵoj inter enkarniĝoj. Ĉi tie estas montritaj malsamaj aspektoj de la nerompita interago kun la spirita ebeno - preĝo, kreaj homoj akirantaj inspiron, la uzado de mediumoj kaj la tagkonscia perfekta komunikado de la finita homo, unu kun Dio.

Unu kun la Patro
La Tria Testamento klarigas ke vivo estas dialogo inter la eterna, ĉioama kaj ĉiea Patro kaj lia same eterna filo/filino - en la interna same kiel la ekstera aspektoj. La malegoisma pensa klimato faras homojn unu kun Dio. Kun la vortoj, "ne mia volo, sed via volo estu farita" la preĝanto fariĝas unu kun la volo de Dio kaj tial spertas la mensan magion de preĝo. Dio respondas ĉiujn preĝojn per eksteraj, same kiel internaj, eventoj, nova kompreno aŭ fluoj de vigleco en la konscion.

Kun ĉi tiu helpo preni "la malglatan kun la glata" iom post iom disvolviĝas la stato de universala amo.
La plene evoluita homo estas en harmonio kun la tuta vivo kaj povas do diri kiel Kristo: "Mi kaj mia Patro estas unu" (Johano 10:30).

 

© Martinus Institut 1981